Bedrijven

Totale Balans (Bedrijven & organisaties) KLIK

samenwerkende handenGezonde, toegewijde medewerkers zijn de droom van elk weldenkend bedrijf en dito organisatie. Ze zijn immers vitaal, loyaal en productief. Gezondheid is afhankelijk van vele factoren, waarvan een aantal niet alleen met werken te maken heeft. Een mens bestaat immers uit meer dan dat. Het is daarom van groot belang om als bedrijf, organisatie en samenleving juist nu – een tijd waarin we individuele kracht en inzet optimaal nodig hebben – gezond en vitaal te blijven en aan een totale balans te werken die tot optimaal succes zal leiden.

De Realiteit van Alledag

Het valt niet meer te ontkennen dat we momenteel leven in een periode van verhevigde transformatie op elk gebied, zowel politiek, financieel-economisch, sociaal-cultureel, technologisch als ecologisch. De meeste elkaar snel opvolgende vernieuwingen en veranderingen hebben een negatieve uitwerking, wat ervoor zorgt dat we chaos en onzekerheid ervaren.Meer...

Onze samenleving heeft te kampen met oplopende werkeloosheid, toenemende verschraling van sociale en financiële verworvenheden, falende toezichthouders, polarisering van standpunten, afbrokkelende normen en waarden en een nauwelijks meer bij te benen technologie met een overkill aan informatie. De ervaren chaos en onzekerheid knagen aan het wederzijds vertrouwen en de persoonlijke balans in lichaam en geest. Er is een sterke toename van psychosomatische klachten. Opvallend is het wereldwijd explosief gestegen gebruik van antidepressiva (in Nederland ruim 230% in 15 jaar tijd, volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen). De negatieve ontwikkelingen zullen voorlopig aanhouden en niet alleen van invloed zijn op de zwakkeren in de samenleving: ook u en uw werknemers kunnen er direct of indirect mee te maken krijgen.

Wilt u de komende jaren versterkt doorkomen als individu en als bedrijf? Dan kunt u gebruik maken van de unieke methode van Emovisie. Deze methode omvat preventie en bijsturing van de persoonlijke onbalans.

De Toegevoegde Waarde van Emovisie voor Uw Bedrijf

De kalmte die zich bevindt in het oog (centrum) van een orkaan, kan ieder mens bereiken. Wie streeft naar een grotere balans in het eigen leven, vindt harmonie tussen lichaam, geest en ziel. Het motto van Emovisie is ‘to be in the storm but not affected by the storm’. Een reorganisatie in uw bedrijf of organisatie is een voorbeeld van een flinke orkaan die werknemers in onbalans kan brengen. U moet misschien waardevolle werknemers missen die de druk en veranderingen niet meer aan kunnen. Als gevolg hiervan kunt u te maken krijgen met (tijdelijk) verlies van kennis, omzet en winst. Een toenemende druk op de collega’s van de afwezige werknemers kan leiden tot een vicieuze cirkel van uitval.

Emovisie pleit sterk voor preventie van onnodige uitval van werknemers. Onze unieke preventiemethode reikt uw werknemers de tools aan om tot een grotere Persoonlijke Balans te komen. Uw voordelen: werknemers die zich beter voelen en dus beter presteren; versterking van uw organisatie. De kosten verdienen zich dan ook dubbel en dwars terug.

De Unieke Methode Totaal Aanpak tot Welzijn (TAW)

Emovisie is een samenwerkingsverband van mensen met een lange praktijkervaring in het bedrijfsleven. Zij weten hoe een juiste persoonlijke harmonie bereikt kan worden. De filosofie van Emovisie is gebaseerd op een juiste balans tussen theorie en praktijk, het materiële en spirituele, rede en emotie, man en vrouw, individu en samenleving en mens en natuur. Die juiste balans vormt de basis van alle energiestromen. Een doorlopende blokkade in die energiestromen kan leiden tot ziekte ofwel dis-ease en in het uiterste geval tot verval voor individu of bedrijf. In de unieke methode TAW is daarom de allereerste actie het verwerven van meer individueel bewustzijn, het door verschillende wereldleraren verwoordde ’Ken U Zelf’.

TAW brengt duidelijkheid in de constante subtiele interacties tussen lichaam, geest en ziel. Emovisie heeft ervaren dat mensen daardoor energieker worden, minder ziek zijn, beter presteren en zich ontwikkelen zich tot aantrekkelijke partners, werknemers en werkgevers. Het is als de steen die je in het water gooit en die steeds grotere cirkels veroorzaakt: een Persoonlijke Balans oefent een toenemende positieve invloed uit op de constant veranderende samenleving. Maar dit terzijde. De TAW-methode van Emovisie bestaat vooral uit praktische toepassingen van aloude beproefde kennis en ervaring. Deze methode omvat acht stappen.

Emovisie`s Acht Stappen naar een Nieuwe Werkelijkheid

  • Vrijblijvend een presentatie over de toegevoegde waarde van Emovisie voor u en uw bedrijf, inclusief helderheid in kosten, tijd en aanpak
  • Toelichtend en verkennend gesprek met uw organisatie
  • Diepte-interviews met zowel verscheidene staf- als personeelsleden
  • Presentatie van een op uw organisatie toegespitst advies
  • Uitvoering van het goedgekeurde Actieplan via module presentaties en workshops
  • Specifieke vertrouwensgesprekken met spilmensen
  • Feedback op Actieplan en waar nodig laatste bijsturing
  • Eindevaluatie

Emovisie`s Toegespitste Tools

Leer de mensen achter Emovisie kennen en maak een afspraak: Contact

Presentatie TAW

 

Reacties zijn gesloten.