Spiritualiteit

Spiritualiteit is een breed begrip en wordt nogal eens in verband gebracht met het bovennatuurlijke (uitzonderlijke ervaringen). Kort gezegd heeft het te maken met zaken die onze geest betreffen, waardoor spiritualiteit voornamelijk betrekking heeft op een innerlijke ervaring van het (persoonlijk) bewustzijn of een hoger inzicht en hoe u daarmee  omgaat.

Gezond bezig zijn met (persoonlijke) spiritualiteit en de ontwikkeling daarvan – ongeacht uit welke zuivere intentie u de inspiratie haalt – leidt tot meer energie, empathie, flexibiliteit en plezier. Het maakt u creatiever in een intenser leven waarin tegelijkertijd meer ruimte voor innerlijke rust ontstaat.

Via spiritueel gerichte sessies is Emovisie ook op dit gebied behulpzaam.

In een ieders leven kan het verlangen naar het besteden van meer aandacht aan spiritualiteit zich voordoen. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld:

  • Groeiende interesse in spiritualiteit in het algemeen
  • Groeiende interesse in het bovennatuurlijke
  • Verhoogde gevoeligheid (helder zien, – horen, – voelen)
  • Ziekte of sterven in de naaste omgeving
  • Een veranderende (of) onzekere levensfase

Het komt ook voor dat waarnemingen of gebeurtenissen van spirituele aard zich ‘ongevraagd’ aandienen terwijl u ze juist liever (ver) van u af wilt houden. Ook hier kunnen diverse oorzaken een rol spelen. Bijvoorbeeld:

  • Confrontatie met ziekte of sterven
  • Confrontatie met een persoonlijke crisis
  • Een spirituele – of geloofscrisis
  • Onverklaarbare waarnemingen of gebeurtenissen
  • Angstige waarnemingen of gebeurtenissen (toegedicht aan het bovennatuurlijke)

Omdat het te allen tijde van belang is dat u zonder angstige of onzekere gevoelens  uzelf kunt blijven, zijn alle persoonlijke vraagtekens en – waarnemingen bespreekbaar tijdens de sessies. Het doel zal altijd zijn dat we werken aan (innerlijke) rust, die voortkomt uit het verhelderen van de situatie, het afsluiten van de situatie of het leren omgaan met de situatie – herkenning, erkenning, acceptatie, (persoonlijke) ontwikkeling.

Uw persoonlijke beleving en levenswaarden vormen altijd het uitgangspunt in de sessies. Niets wordt ‘gek’ gevonden en alles is in alle nuchterheid bespreekbaar. Daarbij wordt er altijd op toegezien dat we met beide benen op de grond blijven staan. Een mens heeft naast een geest immers ook een lichaam en bezit naast het gevoel ook het verstand om te kunnen relativeren. We houden deze gezonde balans samen goed in de gaten!

Spiritueel gerichte sessies staan op zichzelf; zijn niet gebonden aan vastgelegde trajecten en hebben een lager (particulier) tarief omdat deze buiten het beroepskader van counselling, coaching en traumatherapie vallen. Hulpvragen en ontwikkelingswensen dienen hiervoor uiteraard specifiek van toepassing te zijn op spiritueel gerichte sessies.

Spirituele onderwerpen die binnen trajecten van counselling, coaching en traumaverwerking aan de orde komen, vallen niet binnen het specifieke kader van spiritueel gerichte sessies.

Terug naar Particulieren

Reacties zijn gesloten.