Counselling

(Stress) Counselling is een therapie die erop is gericht u zélf te laten ontdekken hoe u uit de vicieuze cirkel van een (emotionele) probleemsituatie of ontwikkelingsfase kunt geraken, of tot een bevredigende situatie van acceptatie kunt komen.
De methode is in principe geschikt voor ieder psychisch gezond mens die worstelt met een (tijdelijk) emotioneel probleem en het gevoel heeft er even niet meer tegenop te kunnen of lijdt onder verdriet of verlies en daarover wil praten. Ongeacht religie, huidskleur, sekse, leeftijd, geaardheid, opvoeding, opleiding, etc.

“Emovisie helpt u te komen waar u wilt zijn en biedt steun bij het leren accepteren.”

Aan de hand van gesprekken, waarin allereerst vooral heel goed naar u geluisterd wordt om zodoende de situatie zo helder mogelijk in beeld te krijgen, gaan we samen op zoek naar nieuw inzicht.
Eenmaal over de drempel zult u merken dat er al een flinke last van uw schouders valt, mede omdat blijkt dat u volledig in uw waarde wordt gelaten en er geen dingen tegen uw zin zullen plaatsvinden. Iedere stap op weg naar verbetering zal dan ook uw eigen beslissing zijn. U hoeft zich daarvoor slechts open te stellen.

Waar mogelijk zullen we via de oplossingsgerichte counselling-methode direct uw (nog) bruikbare mogelijkheden inzetten, waardoor u zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder kunt.
Waar nodig zoeken we samen dieper, om verstorende patronen vervolgens bij de kern aan te kunnen pakken.

Het doel van de sessies is altijd het oplossen of hanteerbaar maken van het probleem, zodat u weer de manager wordt over uw eigen leven.

Waarbij kan counselling zoal behulpzaam zijn?

Stress
Overspannenheid
Burnout
Angsten
Levensvragen
Verliesverwerking   zie ook
Emotionele problemen
Angsten
Onverklaarbare lichamelijke klachten
Persoonlijke ontwikkeling
Terugkerende problemen
Relatieproblemen
Onzekerheid, faalangst
Identiteitsvragen

Een toereikend aantal gesprekken per persoon en per situatie kan zeer verschillend zijn. Ervaring heeft geleerd dat gemiddeld 3 sessies volstaan voor minder zware problematiek en gemiddeld 10 sessies voor zware problematiek. Gestapelde problematiek en ingrijpende bewustwordingstrajecten kunnen soms langere inspanning vergen maar komen minder vaak voor. We ontdekken samen wat goed voor u is. Er is geen verplicht kader.

Counselling kan vaak prima plaatsvinden naast andere therapieën.

Tijdens de sessies kunnen soms bepaalde trauma’s of angstgerelateerde klachten aan het daglicht komen die we beter via een daarop toegespitste methode kunnen aanpakken. Dergelijke klachten kunnen we dikwijls in redelijk korte tijd behandelen d.m.v. EMDR.

Terug naar Particulieren

Terug naar Bedrijven & Organisaties

Reacties zijn gesloten.